www.janicki.pl www.janicki.pl

Firma proponuje swoim klientom szeroki wachlarz usług w zakresie:

:: wyburzania i rozbiórki

:: prac ziemno-budowlanych i transportowych

:: wykopów również w systemie obmiarowym

:: niwelacji terenu

:: załadunku i wywozu nieczystości stałych (gruz, śmieci, ziemia)

:: dostawy kruszyw budowlanych

:: recyclingu

Oferujemy konkurencyjne ceny a przy dużej wartości zleceń również możliwość ich negocjacji.


© 2003 - 2013 KTJ Polska Sp. z o.o. Sp. k.   Wszelkie prawa zastrzeżone.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej   VI Wydział Gospodarczy   KRS 0000018073