www.janicki.pl www.janicki.pl

 

KTJ POLSKA Sp. z o.o. Sp. k.
(dawniej Karol i Tomasz Janicki Sp. j.)

al. Armii Krajowej 14a/5
50-541 Wrocław

tel. (071) 792 70 60
fax. (071) 792 70 61

E-mail: biuro@janicki.pl
WWW: www.janicki.pl

 

 
NIP: 897-16-77-063
REGON: 932834070
 

Konto bankowe:
Bank Zachodni WBK S.A. 2 O/Wrocław
05 1090 2402 0000 0006 1015 8538


© 2003 - 2013 KTJ Polska Sp. z o.o. Sp. k.   Wszelkie prawa zastrzeżone.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej   VI Wydział Gospodarczy   KRS 0000018073